• 76m2 Gallery (map)
  • Portland Buildings, Commercial Street
  • Pontypool NP4 6JS
  • United Kingdom
6.4 Paddy m.JPG

The Kickplate Project team now have their next exhibition in the 76m2 gallery in Pontypool with a theme on Visual Poetry...

PhotoRenga are inspired by an ancient form of Japanese poetry, in which sequences of short haiku verses construct complex and profound poems. The aim of the PhotoRenga project is to produce series of short, collective visual rengas using photography.
The format is deceptively simple. A group starts from a space, splits up and takes photographs for around 20 minutes. After reviewing the images, one image from each person’s camera is chosen and passed on to another in the group. This image is used as the source or inspiration to produce a new set of photographs from which one image is selected, and so on. Over a series of rounds, these chains of images form photographic poems where each image interprets or responds to its predecessors through form, colour or subject.
The PhotoRenga project originally began in 2010 when members of the Cardiff & Vale Brain Injury Group asked for a photography project they could all take part in: whatever their level of artistic experience, however sophisticated their camera was, or whatever disabilities they had.

The 76m2 PhotoRenga were produced by artists and photographers Jason Burgess, Paddy Faulkner, Bill Hart, Zosia Krasnowolska, Rosie Swan and Kate Woodward.
— David Sinden

PhotoRenga is the seventh in a series of 9 exhibitions organised in 76m2 by the*kickplate*project, with the support from the Arts Council of Wales, Torfaen Council’s Arts Development and Pontypool Community Council.

You can find more information about PhotoRenga on

Follow the*kickplate*project on Twitter


Ysbrydolwyd PhotoRenga gan ffurf hynafol o farddoniaeth Siapaneaidd, lle mae dilyniant o benillion haiku byr yn creu cerddi cymhleth a dwys. Nod prosiect PhotoRenga yw cynhyrchu cyfres o gasgliadau rengas gweledol byr, gan ddefnyddio ffotograffiaeth.
Mae’r fformat yn ymddangos yn syml. Mae grŵp yn dechrau o le, yn rhannu ac yn cymryd ffotograffau am tua 20 munud. Ar ôl adolygu’r delweddau, dewisir un ddelwedd o gamera pob person a’i throsglwyddo i un arall yn y grŵp. Defnyddir y ddelwedd hon fel ffynhonnell neu ysbrydoliaeth i gynhyrchu set newydd o ffotograffau y dewisir un delwedd ohonynt, ac yn y blaen. Dros gyfres o gylchoedd, mae’r cadwynau hyn o ddelweddau yn ffurfio cerddi ffotograffig lle mae pob delwedd yn dehongli neu’n ymateb i’w rhagflaenwyr trwy ffurf, lliw neu bwnc.
 Dechreuodd y prosiect PhotoRenga yn 2010 pan ofynnodd aelodau Grŵp Anafiadau Ymennydd Caerdydd a’r Fro am brosiect ffotograffiaeth y gallent gymryd rhan ynddo: beth bynnag oedd eu lefel o brofiad artistig, dim ots pa soffistiedig oedd eu camera neu ba anableddau oedd ganddynt,
Cynhyrchwyd PhotoRenga 76m2 PhotoRenga gan yr artistiaid a’r ffotograffwyr Jason Burgess, Paddy Faulkner, Bill Hart, Cardamon Jones, Rosie Swan a Kate Woodward.
— David Sinden