• ​76m² - 2 Portland Buildings (map)
  • Commercial Street, Pontypool
  • Torfaen NP4 6JS
  • United Kingdom

SA1 is a joint project between Dan Staveley and the*kickplate*project at the 76m² gallery in Pontypool.

Dan was commissioned by the*kickplate*project to use his technique for printing images from a mobile phone and to create colour prints of his photographs in the 76m² darkroom. As neither had tried this before, Dan and the*kickplate*project collaborated to work through the technical details and create colour prints. After three weeks of experimentation, Dan had created images suitable for the exhibition and over a further six weeks printed the series.

SA1 is a long-term project Dan has been working on documenting the changing face of Swansea city centre as it goes through a large regeneration period. Dan uses multiple exposures taken on a mobile phone to create a series dealing with the many different views of regeneration, and encouraging viewers to reflect on how the creative industries play a role in the process, how during the large timescales it takes to build and modify a city, and if the original idea is fit for purpose when the project is complete.

Dan Staveley is a commercial photographer based in Llanelli. He teaches degree and foundation courses at Carmarthen College of Art and is a founder member and director of elysium gallery in Swansea. He has also created the ESPY photography award.

You can find Dan’s work on his website www.danstaveley.co.uk and read about ESPY on www.espyphotoaward.com

The exhibition runs from Sat 13 October – Sat 3rd November
Tuesday – Thursday 10.30 – 17.30
Monday, Wednesday, Friday & Saturday 11:00 – 18:00

76m²
2 Portland Buildings
Commercial Street
Pontypool
Torfaen
NP4 6JS

SA1 is the eighth in a series of 9 exhibitions that will be organised in 2018 at 76m², Pontypool by the*kickplate*project, with the support from the Arts Council of Wales, Torfaen Council's Arts Development and Pontypool Community Council.­

Find out more about the*kickplate*project via their various online platforms:

thekickplateproject.weebly.com

thekickplateproject.blogspot.co.uk

thekickplateproject@gmail.com

twitter: @kickingtheplate

instagram: @thekickplateproject

facebook: the kickplate project

Mae SA1 yn brosiect ar y cyd rhwng Dan Staveley a phrosiect*kickplate* yn ein horiel 72m² ym Mhont-y-pŵl.

Cafodd Dan ei gomisiynu gennym i ddefnyddio ei dechneg ar gyfer argraffu delweddau o ffôn symudol a chreu printiadau lliw o'i ffotograffau yn ystafell dywyll 76m2. Nid oedd yr un ohonom wedi gwneud hyn o'r blaen, felly bu Dan a phrosiect *kickplate* yn cydweithio drwy'r manylion technegol a chreu printiadau lliw. Ar ôl tair wythnos o arbrofi, roedd Dan wedi creu delweddau addas ar gyfer yr arddangosfa ac argraffodd y gyfres dros 6 wythnos.

Mae “SA1” yn brosiect hirdymor y bu Dan yn gweithio arno i ddogfennu'r newid yn wyneb canol dinas Abertawe wrth iddi fynd drwy gyfnod o adfywio mawr. Mae Dan yn defnyddio amlygiadau lluosog ar ffôn symudol i greu cyfres yn trin llawer o wahanol olygon o adfywio, ac annog gwylwyr i fyfyrio sut mae'r diwydiannau creadigol yn chwarae rôl yn y broses, sut yn ystod yr amserlen fawr a gymerir i adeiladu ac addasu dinas, ac os yw'r syniad gwreiddiol yn addas i'r diben pan fydd y prosiect wedi ei gwblhau.

Mae Dan Staveley yn ffotograffydd masnachol sy'n seiliedig yn Llanelli. Mae'n addysgu cyrsiau gradd a sylfaen yng Ngholeg Celf Caerfyrddin ac yn aelod sefydlu oriel elysium yn Abertawe. Mae hefyd wedi creu dyfarniad ffotograffiaeth ESPY.

Medrwch weld gwaith Dan ar www.danstaveley.co.uk a darllen am ESPY ar www.espyphotoaward.com

SA1 yw’r wythfed o gyfres o 9 arddangosfa a drefnir yn 2018 yn 76m2, Pont-y-pŵl gan brosiect *kickplate*, gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Adran Datblygu Celfyddydau Cyngor Torfaen a Chyngor Cymuned Pont-y-pŵl.

13 Hydref – 3 Tachwedd
Dydd Mawrth - Dydd Iau, 10:30 – 17:30
Dydd Llun Mercher, Gwener, Sadurn 11:00 – 18:00