• ​76m² - 2 Portland Buildings (map)
  • Commercial Street, Pontypool
  • Torfaen NP4 6JS
  • United Kingdom

a trick of the light is the final in a series of 9 exhibitions that have been organised at 76m² in Pontypool in 2018, and the 18th in this gallery, by the*kickplate*project team

a trick of the light is a group exhibition featuring photographs taken by some of those who over the last months have been using the community darkroom based in the gallery, either by making prints, developing film, or bringing work to develop and scan. The show includes medium format black and white images, colour 35mm, lith prints, and even a tri-colour gum over lith print, taken by a group of people from a variety of age groups and photographic backgrounds. the*kickplate*project team of Zosia and Dafydd hope it’ll reveal the charm of film photography, whatever camera you use, and encourage more people to try it or come back to it.

Throughout the exhibition, the team are hoping to add more images, so if you'd like to participate by making darkroom prints, it is not too late!

***

a trick of the light is the final in a series of 9 exhibitions that have been organised at 76m², Pontypool in 2018, and the 18th in this gallery, by the*kickplate*project, with the support from the Arts Council of Wales, Torfaen Council's Arts Development and Pontypool Community Council.

Zosia and Dafydd would like to take this opportunity to thank everyone who’s come to visit in the past 19 months for their support. They’ll be taking a break after the New Year, but will do their best to come back to Pontypool in a new location in 2019.

We wish them well for all their great efforts in bringing accessible and free photography galleries to south Wales valleys communities in recent years!

The exhibition runs from Wed 21 November – Sat 15 December
Tuesday – Thursday 10.30 – 17.30
Wednesday, Friday & Saturday 11:00 – 18:00

76m²
2 Portland Buildings
Commercial Street
Pontypool
Torfaen
NP4 6JS

Find out more about the*kickplate*project via their various online platforms:

thekickplateproject.weebly.com

thekickplateproject.blogspot.co.uk

thekickplateproject@gmail.com

twitter: @kickingtheplate

instagram: @thekickplateproject

facebook: the kickplate project

castiau'r golau yw'r olaf mewn cyfres o 9 arddangos a drefnwyd yn 76m², Pont-y-pŵl 2018, a'r 18fed yn yr oriel yma gan brosiect*kickplate*,

Mae “castiau'r golau" yn arddangosfa grŵp yn rhoi sylw i ffotograffau a dynnwyd dros y misoedd ddiwethaf gan rai o'r rhai fu'n defnyddio ein hystafell dywyll, un ai drwy wneud printiau, datblygu ffilm neu ddod â nhw atom i'w datblygu a'u sganio. Mae'r sioe yn cynnwys delweddau du a gwyn fformat canolig, lliw 35mm, printiau lith a hyd yn oed gwm trilliw dros brint litho, a dynnwyd gan grŵp o bobl o amrywiaeth o grwpiau oedran a chefndiroedd ffotograffig. Gobeithiwn y bydd yn datgelu hud ffotograffiaeth ffilm, pa bynnag gamera a ddefnyddiwch, ac yn annog mwy o bobl i roi cynnig arni neu ddod yn ôl ati.

Gobeithiwn ychwanegu mwy o ddelweddau at bob rhan o'r arddangosfa, felly os hoffech gymryd rhan drwy wneud printiau ystafell dywyll, nid yw'n rhy hwyr!

***

castiau'r golau yw'r olaf mewn cyfres o 9 arddangos a drefnwyd yn 76m², Pont-y-pŵl 2018, a'r 18fed yn yr oriel yma gan brosiect*kickplate*, gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Adran Datblygu Celfyddydau Cyngor Torfaen a Chyngor Cymuned Pont-y-pŵl.

Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb ddaeth i ymweld â ni yn y 19 mis diwethaf am eu cefnogaeth. Byddwn yn cymryd seibiant ar ôl, y Flwyddyn Newydd, ond byddwn yn gwneud ein gorau i ddod yn ôl i Bont-y-pŵl mewn lleoliad newydd yn 2019.

21 Tachwedd – 7 Rhagfyr
Dydd Mawrth - Dydd Iau, 10:30 – 17:30
Dydd Llun Mercher, Gwener, Sadurn 11:00 – 18:00

76m²
2 Adeiladau Portland
Stryd Fasnachol
Pont-y-pŵl
Torfaen
NP4 6JS