• 76m2 (2 Portland Buildings) (map)
  • Commercial Street, Pontypool
  • Torfaen NP4 6JS
  • United Kingdom

The latest exhibition from the*kickplate*project team is remnants of light - a solo exhibition by Rebecca Cairns, analogue photographer from Toronto, Canada and currently based in London.

In her photography, Rebecca uses self-portraiture to create conceptual and introspective work. Her images of nature, both as a subject and a setting, capture brief and often surreal moments. Rebecca began taking photographs with a digital camera, but was drawn to film photography because of the sometimes unpredictable nature of the process, where slight changes can lead to unexpected results adding further layers to her work.

remnants of light is the fourth in a series of 9 exhibitions that will be organised in 2018 in 76m², Pontypool by the*kickplate*project, with the support from the Arts Council of Wales, Torfaen Council's Arts Development and Pontypool Community Council. 

The exhibition runs Wednesday 16th May (launch 2-5pm) – Thursday 7th June
The gallery opening times are Tuesday – Thursday 10.30 – 17.30 and Wednesday, Friday, Saturday 11:00 – 18:00

You can find Rebecca’s work on her website: rebeccacairns.com
Instagram: @rebecca.cairns

76m²
2 Portland Buildings
Commercial Street
Pontypool
Torfaen
NP4 6JS


Mae olion goleuni yn arddangosfa solo gan Rebecca Cairns, ffotograffydd anolog o Toronto, Canada, sy’n seiliedig yn Llundain ar hyn o bryd.

Yn ei ffotograffiaeth mae Rebecca yn defnyddio hunan-bortreadu i greu gwaith cysyniadol a mewnweledol. Mae ei delweddau o natur, fel pwnc a hefyd fel gosodiad, yn costrelu ennydau byr ac aml swreal. Dechreuodd Rebecca dynnu ffotograffau gyda chamera digidol, ond cafodd ei denu i ffotograffiaeth ffilm oherwydd natur y broses a all fod yn anodd ei darogan, lle gall newidiadau bach arwain at ganlyniadau annisgwyl yn ychwanegu haenau pellach i’w gwaith.

Medrwch ganfod gwaith Rebecca ar ei tudalen: rebeccacairns.com
Instagram: @rebecca.cairns

olion goleuni  yw’r pedwerydd o gyfres o 9 arddangosfa a drefnir yn 2018 yn 76m², Pont-y-pŵl gan brosiect *kickplate*, gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Adran Datblygu Celfyddydau Cyngor Torfaen a Chyngor Cymuned Pont-y-pŵl. 


Find out more about the*kickplate*project and follow them on Social Media:

thekickplateproject.weebly.com

thekickplateproject.blogspot.co.uk

thekickplateproject@gmail.com

twitter: @kickingtheplate

instagram: @thekickplateproject

facebook: the kickplate project