ABERFAN Survivors 11_small.jpg
ABERFAN Survivors 21_small.jpg
ABERFAN Survivors 11_small.jpg

"Tref heb blant"


 

I.C. Rapoport

SCROLL DOWN

"Tref heb blant"


 

I.C. Rapoport

ABERFAN Survivors 21_small.jpg

ABERFAN 1966


 

ABERFAN 1966


 

Chuck Rapoport, Merthyr Tydfil 2016. © Brian Carroll

ABERFAN 1966

Wrth i'r newyddion o drasiedi Aberfan a'r trychineb wnaeth amlyncu ysgol Gynradd Pantglas atseinio o gwmpas y byd fe wnaeth newyddiadurwr ffotograffig ifanc fynd i swyddfa cylchgrawn Life yn Efrog Newydd a chynnig syniad unigryw, sef tynnu lluniau
"O dref heb blant"
Y dref oedd Aberfan y ffotograffydd I.C.(Chuck) Rapoport.


2016

Hanner can mlynedd yn ddiweddarach fe wnaeth
Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Caerdydd wadd Mr Rapaport i siarad mewn symposiwm
i gofio'r trychineb.

Y mae Ffoton yn ddiolchgar i Chuck a'r brifysgol am y fraint a'r cyfle
i recordio ei stori a sut aeth ati i gofnodi canlyniadau'r
digwyddiad trasig.

Delweddau Aberfan hawlfraint © I.C. Rapoport. Defnyddir y delweddau gyda chaniatâd y ffotograffydd.