Ffoton is a photographer-led community that uncovers and celebrates talent -
professional and aspiring - in all genres across Wales.

Ffoton was born, frankly, out of frustration.

Despite talented photographers living and working in Wales, many remain undiscovered to a wider audience. We believe practicing photographers in Wales would benefit from a platform that allows them to talk about their work - in any genre of photography.

Ffoton is on an a journey around Wales to seek out both established and aspiring photographers who deserve more recognition in Wales and beyond. The conversations you will hear on Ffoton will delve into their practice, style and process.

Ffoton is self-funded. Our Interviews and featured articles on photographers will be updated monthly. Our News section will carry the latest on photography in Wales.

Some Interviews will be in the Welsh language. It's our intention, in those instances, to provide an English language conversation with the same photographer.

We want Ffoton to be a catalyst for more interaction between photographers across Wales and all genres. On and off-line.

We hope you'll join us on the Ffoton journey. We hope you'll participate in discussions on the featured Interview pages and join us at exhibitions and events.

Enjoy the ride with Ffoton!

Hwyl!
Brian, Emyr & Glyn


Brian Carroll

Brian Carroll is a graphic designer and videographer but now wishes he was a better photographer.

www.jazzyfingers.com
@jazzyfingers

Emyr Young

Emyr Young was an actor, director and producer but now a photographer who sometimes wishes he could paint.

www.emyryoung.co.uk
@EmyrYoung

Glyn Shakeshaft

Glyn Shakeshaft is a Film and Television editor who was previously a professional photographer and dearly wishes he had his own website.
@gutopenylan

 


Y mae Ffoton yn gymuned ffotograffig a'i fryd ar ddarganfod a hybu talent broffesiynol a newydd ar draws sawl genre yng Nghymru.

Ganwyd Ffoton allan o rwystredigaeth a'r diffyg sylw i waith ffotograffwyr Cymru.

Er bod nifer helaeth o ffotograffwyr talentog yn byw a gweithio yng Nghymru mae eu gwaith yn gudd i gynulleidfa ehangach. Yr ydym yn credu byddai llwyfan newydd yng Nghymru o fydd i ffotograffwyr i drafod eu syniadau a'u celfyddyd.

Mae Ffoton ar daith o gwmpas Cymru i ddarganfod ffotograffwyr sy'n haeddu sylw amlycach. Bydd y sgyrsiau ar ffoton yn cwmpasu pob agwedd o'i gwaith. Bydd y sgyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Ein gobaith yw bydd ffoton yn sbardun i gyfathrach rhwng ffotograffwyr yng Nghymru ar lein ac yn gyffredinol. Ymunwch a ni a mwynhau'r siwrne.

Hyderwn byddwch yn ymuno yn y sgwrs ac yn rhannu eich syniadau ar ein tudalennau ymateb a bod yn rhan o arddangosfeydd a digwyddiadau ffoton yn y dyfodol.

Mwynhewch arlwy ffoton!

Hwyl!
Emyr & Brian


BRIAN CARROLL

Brian Carroll dylunydd graffeg a chynhyrchydd fideo sy nawr yn dymuno bod yn well ffotograffydd.

www.jazzyfingers.com
@jazzyfingers

EMYR YOUNG

Emyr Young arfer bod yn actor yn gyfarwyddwr yn gynhyrchydd ond erbyn hyn yn ffotograffydd sy'n breuddwydio bod yn arlunydd weithiau.

www.emyryoung.co.uk
@EmyrYoung

GLYN SHAKESHAFT

Glyn Shakeshaft is a Film and Television editor who was previously a professional photographer and dearly wishes he had his own website.
@gutopenylan