IN CONVERSATION WITH EMYR YOUNG.
Cardiff, SOUTH WALES, DECEMBER 2014

Jon Pountney YN SGWRSIO GYDAG EMYR YOUNG
Caerdydd, De Cymru, Rhagfyr 2014

Commercial and Documentary photographer Jon Pountney is based in South Wales.

With a passion for photography and image culture from the 1970's and 80's, Jon has had the pleasure of rediscovering lost historical images from both Cardiff and the South Wales Valleys that almost mirror his own style of image making.

We spoke to Jon in the late stages of production of his documentary on Valleys photography - show on BBC2 Wales in late March 2015. As ever, Jon was open and frank about his passion for photography in and of Wales.


Mae Jon yn ffotograffydd masnachol a dogfennol sydd yn byw a gweithio yn ne Cymru.

Mae Jon yn hoff o ffotograffiaeth y '70au a'r '80au  Mae e wedi ailddarganfod lluniau hanesyddol o ardal Caerdydd a'r cymoedd ac mae'r gwaith yma yn cael ei adlewyrch yn ei waith personol.

Fe wnaethon ni siarad â Jon tra roedd ynghanol cynhyrchiad yn dogfenni ffotograffiaeth y cymoedd a ymddangosodd ddiwedd mis Mawrth 2015. Mae agwedd Jon tuag at ffotograffiaeth yng Nghymru yn ddigyfaddawd ac heb flewyn ar dafod ac fe glywch hynny yn y sgwrs.

Jon Pountney

Jon Pountney

Jon's preference for analogue - and slightly more seasoned scrambled eggs!

Jon's preference for analogue - and slightly more seasoned scrambled eggs!

See below for a gallery of a small selection of Jon's work and a record of the first Fotofringe, reproduced here on Ffoton with kind permission of the photographer.
Visit his websites cardiffbeforecardiff.com / facebook / Fotofringe fotofringe.tumblr.com Follow him on Twitter @C_before_C


Isod mae yna galeri o waith Jon a chofnod wedi ei atgynhyrchu gan Ffoton o'r Fotofringe cyntaf a hyn trwy garedigrwydd y ffotograffydd.
Ymwelwch â gwefannau Jon cardiffbeforecardiff.com / facebook / Fotofringe fotofringe.tumblr.com neu ei ddilyn ar drydar @C_before_C

Gallery 1 - Cardiff before Cardiff

Gallery 2 - Fotofringe

Gallery images © Jon Pountney and others. Podcast images © Brian Carroll

Please note: Comments or views made by interview participants are their own and are NOT necessarily the views of the Ffoton Wales team. See our Terms page for more details.


Comment