In conversation with Emyr Young.
BRIDGEND, South Wales, December 2014

YN SGWRSIO GYDAG EMYR YOUNG
Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, DE CYMRU, Rhagfyr 2014

Rob Hudson in his Mametz Wood setting.

Rob Hudson in his Mametz Wood setting.

Looking out from Blackmills Wood, the study setting for Rob's Mametz Wood.

Looking out from Blackmills Wood, the study setting for Rob's Mametz Wood.

Rob Hudson and Emyr Young.

Rob Hudson and Emyr Young.

Rob Hudson is a photographer based in Cardiff and was our first interviewee as part of the Ffoton project. We interviewed him on location at BlackMill wood near Bridgend that inspired his enigmatic and poetical work on Mametz Wood: a battle where so many Welsh Soldiers perished during WW1.

It took Rob about 18 months to complete the project and he drew inspiration not only from the wood but from David Jones' 'In Parenthesis' an epic poem about the poet's recollections of World War 1 and the battle of Mametz Wood.


Y mae Rob Hudson yn ffotograffydd sydd yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Rob oedd ein cyfweliad cyntaf a'r unig ffotograffyd inni gyfweld ar leoliad mewn coedwig ger Penybont. Dyma'r lle wnaeth ysbrydoli ei waith enigmatig a barddonol ei naws, 'Coedwig Mametz'. Y mae'r gwaith yn ingol ei naws ac yn ymgais i gyfleu'r frwydr lle lladdwyd cynifer o Gymry yn ystod y rhyfel byd cyntaf.

Bu Rob yn creu'r gwaith ym a dros gyfnod o ddeunaw mis ac fe dynnodd ysbrydoliaeth nid yn unig o goedwig Melin Du Penybont ond o waith David Jones' 'In Parenthesis' sef hanes y rhyfel a brwydr Mametz Wood trwy lygad bardd.

See below for a gallery of a small selection of Rob's work, reproduced here on Ffoton with kind permission of the photographer.
Visit Rob's Mametz Wood site www.mametzwood.org and his own website www.robhudsonland.co.uk
Follow him on Twitter @RobHudsonPhoto

Gallery images © Rob Hudson. Podcast images © Brian Carroll

Please note: Comments or views made by interview participants are their own and are NOT necessarily the views of the Ffoton Wales team. See our Terms page for more details.


Comment