David Hurn IN CONVERSATION WITH EMYR YOUNG.
Tintern, December 2015

David Hurn YN SGWRSIO GYDAG EMYR YOUNG
Tintern, Rhagfyr 2015

David Hurn, Magnum Photographer, at home in Tintern, Wales. © Brian Carroll

David Hurn, Magnum Photographer, at home in Tintern, Wales. © Brian Carroll

David Hurn is still working, photographing and publishing at the age of 81 years and is regarded as one of Britain's most important reportage photographers.

A self-taught photographer who began his career in 1955 as an assistant at the Reflex Agency, he gained his reputation with his reportage of the 1956 Hungarian revolution. David became an associate member of Magnum Photo in 1965 and a full member in 1967. Here in Wales, he set up the famous School of Documentary Photography in Newport in 1973 where he remained for 17 years.

We met with David following the publication of a new book 'The 1960s: Photographed by David Hurn' published by Reel Art Press which demonstrates the breadth and strength of iconic images that defined the period. This second and final part of our in-depth conversation covers David's joining Magnum Photo; establishing the original Documentary Photography course in Newport; and his frank views on photography in Wales and how it's currently represented.

Part 1 of this conversation is available here >


Y mae David Hurn yn 81 ac yn cael ei gydnabod fel un o ffotograffwyr reportage pwysicaf Prydain. Mae e'n dal i weithio fel ffotograffydd ac yn dal i gyhoeddi ei waith.

Cychwynnodd ei yrfa yn 1955 fel cynorthwyydd yn asiantaeth Reflex, Fe dyfodd ei enw da wrth dynnu lluniau yn ystod chwyldro Hwngari. Yn 1965 fe'i derbyniwyd fel aelod cysylltiol Magnum ac yn 1967 fel aelod llawn. Yn 1973 sefydlodd ysgol enwog ffotograffiaeth ddogfennol Casnewydd a bu'n gweithio yna am 17 mlynedd.

Fe wnaethon ni gwrdd â David wedi iddo gyhoeddi ei lyfr diweddaraf 'The 1960s: Photographed by David Hurn'. Fe gyhoeddi'r y llyfr gan Reel Art Press. Y mae'r llyfr yn dangos ehangder a chryfder ei luniau eiconig o'r cyfnod. Y mae ail ran ein sgwrs yn canolbwyntio ar David yn ymuno a Magnum; sefydlu'r cwrs ffotograffiaeth dogfennol yng Nghasnewydd a'i sylwadau di flewyn ar dafod ar sut mae ffotograffiaeth yn cael ei gynrychiolu yng Nghymru heddiw.

See below for a gallery of a small selection of David's work, reproduced here on Ffoton with kind permission of the photographer.
A larger selection of David's work can be viewed on the Magnum Photos website.

Islaw galeri o waith David trwy garedigrwydd y ffotograffydd.

Gallery images © David Hurn / Magnum Photos. Used with permission. Podcast images © Brian Carroll

Please note: Comments or views made by interview participants are their own and are NOT necessarily the views of the Ffoton Wales team. See our Terms page for more details.

LINKS FROM THIS CONVERSATION:

David Hurn on Magnum Photos
Philip Jones Griffiths on Magnum Photos
Henri Cartier-Bresson on Magnum Photos
Joseph Koudelka on Magnum Photos and his West Bank 'Wall' studies & video on 'This Place'
Magnum Photos - Education activities
Sergio Larrain on Magnum Photos
University of South Wales - (formerly Newport) Documentary Photography Course
Ffotogallery in Wales - website
Third Floor Gallery - website
Michael Christopher Brown on Magnum Photos and Time interview on use of iPhone in DRC
Magnum Foundationwww.magnumfoundation.org


Comment