DAVID WILSON IN CONVERSATION WITH EMYR YOUNG.
PEMBROKESHIRE, OCTOBER 2017

DAVID WILSON YN SGWRSIO GYDAG EMYR YOUNG
SIR BENFRO, Hydref 2017

Photographer David Wilson and Ed Thomas, co-creator of Hinterland at the 2018 Cardiff Book Festival. © Brian Carroll

The Hinterland book with photography by David Wilson and Warren Orchard. Published by Graffeg in Wales

Because of my own personal experiences I do get drawn towards images which perhaps have a darker heart to them.
— David Wilson

David Wilson is a self-taught landscape photographer based in Pembrokeshire who moved to photography full-time in 2008 after a lifetime love of photography and a desire to leave his day job as a civil servant.

David has worked commercially in recent years with Fine Art print sales and his landscape work being published in a number of books in collaboration with Welsh publisher Graffeg - including the more recent 'Hinterland' with input from the producers of the successful S4C TV crime drama.


Oherwydd digwyddiadau personol rwy’n cael fy nhynnu tuag at luniau sydd hwyrach a chalon du yn perthyn iddyn nhw.
— David Wilson

Y mae David Wilson yn ffotograffydd tirlun a ddysgodd y grefft ar ei liwt ei hun ac mae'n byw yn Sir Benfro. Cychwynnodd ar ei yrfa ffotograffig yn 2008 ar ôl gadael ei waith fel gwas sifil er roedd ganddo gariad tuag at ffotograffiaeth ar hyd ei oes.

Y mae David yn gweithio fel ffotograffydd masnachol yn gwerthu lluniau celf gain yn ogystal â chyhoeddi nifer o lyfrau mewn cydweithrediad a'r cyhoeddwr Graffeg. Y mae ei lyfr diweddaraf Hinterland wedi ei gyhoeddi mewn cydweithrediad gyda chynhyrchwyr y gyfres lwyddiannus ar S4C.


See below for a small selection of David's work, reproduced here on Ffoton with kind permission of the photographer.

Yma ar Ffoton trwy garedigrwydd y ffotograffydd fe welwch gasgliad bychan o'i waith isod.

View more of David's work on his website www.davidwilsonphotography.co.uk
Follow him on Twitter @d_wilson_photo on Instagram @david_wilson_photo

Gallery images © David Wilson. Used with permission of the photographer.
Podcast images © Brian Carroll.


Please note: Comments or views made by interview participants are their own and are NOT necessarily the views of the Ffoton Wales team.
See our Terms page for more details.

Comment