ALEX BOYD IN CONVERSATION WITH EMYR YOUNG
SCOTLAND / WALES, MAY 2018

ALEX BOYD YN SGWRSIO GYDAG EMYR YOUNG
YR ALBAN / CYMRU, MAI 2018


Alex Boyd. Portrait © Laurence Winram

Alex Boyd. Portrait © Laurence Winram

Screen Shot 2018-05-14 at 12.48.38.png

Alex Boyd is a Scottish photographer with a deep passion for exploring Scottish identity in his raw but beautiful conceptual and figurative landscape photography.

Having admired Alex's for some time, Ffoton were pleased to sit down for a long and fascinating discussion on his photography career, landscape and wider work portfolio to date. This second part of our conversation explores the work in his new book: 'St Kilda: The Silent Islands' published in April 2018 and Alex's preparation for his next big project.

Second of 2 parts. Listen to Part 1

Y mae Alex Boyd yn ffotograffydd o'r Alban a'i fryd ar archwilio ei hunaniaeth ffotograffig Albanaidd trwy ei luniau cignoeth cysyniadol a ffigurol o'r tirlun.

Y mae ffoton wedi edmygu ei waith ers tipyn a da oedd cael cyfle i drafod ei yrfa ffotograffig cyn cyhoeddi ei lyfr newydd am ynys St. Kilda. Cyhoeddwyd y llyfr: The Silent Islands' yn Ebrill 2018. Y mae ail ran y sgwrs yn trafod y gwaith ar ei lyfr newydd: St Kilda: The Silent Islands' a gyhoeddwyd yn Ebrill 2018. Yr ydym hefyd yn trafod ei brosiect newydd a heriol.

Yr 2ail o ddau ran / Gwrandewch ar ran 1


See below for a small selection of Alex's work, reproduced here on Ffoton with kind permission of the photographer.

Yma ar Ffoton trwy garedigrwydd y ffotograffydd fe welwch gasgliad bychan o'i waith isod.

View more of Alex's work on his website www.alexboydphotography.com
Follow him on Twitter @AlexBoyd and on Instagram @mralexboyd

Gallery images © Alex Boyd and used with permission of the photographer.
Banner portrait © Pjotr Burlakov

Further reading from this conversation:
Takeshi Shikama
: www.shikamaphoto.com
Jason Hicklin: www.jasonhicklin.com
Kyūya Fukada: 'One Hundred Mountains of Japan'


Please note: Comments or views made by interview participants are their own and are NOT necessarily the views of the Ffoton Wales team.
See our Terms page for more details.

Comment