Aled Rhys Hughes IN CONVERSATION WITH Emyr Young
Haverfordwest, March 2019

Aled Rhys Hughes YN SGWRSIO GYDAG Emyr Young
Hwlffordd, Mawrth 2019

Aled Rhys Hughes speaking at Ffotogaleri y Gofeb in Machynlleth during a John Blakemore event in March 2019. Image © Brian Carroll

Aled Rhys Hughes speaking at Ffotogaleri y Gofeb in Machynlleth during a John Blakemore event in March 2019. Image © Brian Carroll

Aled Rhys Hughes was born in the Rhondda and is a photographic artist and lecturer.

He has worked in photography for twenty five years and specialises in large format photography using 10x8 analogue cameras.
He was awarded a gold medal for his fine art photography at the National Eisteddfod in Wales in 2005 for his 'Farewell Rock' series and his ‘Mametz’ series was exhibited in the National Library of Wales in Aberystwyth in 2016 alongside items from the David Jones archive.


Y mae Aled Rhys Hughes yn enedigol o'r Rhondda ac yn artist ffotograffig yn ac yn ddarlithydd.

Y mae Aled weddi gweithio yn y byd ffotograffig ers pum mlynedd ar hugain ac yn arbenigo mewn ffotograffiaeth analog trwy ddefnyddio camera 10x8. Fe enillodd y Fedal Aur yn yr Eisteddfod Genedlaethol am ei gyfres 'Farwell Rock' ac fe wnaeth e arddangos ei gyfres 'Mametz Wood' yn y LLyfrgell Genedlaethol Aberystwyth ynghyd ag eitemau o archif David Jones.


See below for a small selection of Aled's work, reproduced here on Ffoton with kind permission of the photographer.

Yma ar Ffoton trwy garedigrwydd y ffotograffydd fe welwch gasgliad bychan o'i waith isod.

View more of Aled's work on his website www.aledrhyshughes.co.uk
Follow his current adventures on Instagram @aledrhyshughes

Gallery images © Aled Rhys Hughes and used with permission of the photographer.
Banner image © Brian Carroll


Please note: Comments or views made by interview participants are their own and are NOT necessarily the views of the Ffoton Wales team.
See our
Terms page for more details.

Comment