An adventurous first project for Photography enthusiast Glenn Gameson-Burrows after picking up a camera only a year ago!

We had the pleasure of grabbing a coffee and chat with Glenn in Littleman Coffee in Cardiff recently to discover the inspiration behind his first photography project and the taboo of tattoos in the Healthcare. Listen to our conversation below.

Abergavenny-based Glenn has a selection of his work showing in Littleman Coffee (on Bridge Street, Cardiff) from Wednesday this week. So pop in for a great coffee and view the work over the next few weeks.

You can follow his progress on the tattoo project via his facebook group and his wider adventures in photography as @_Ggb12 on Twitter. 


Blwyddyn yn ôl y cychwynnodd y ffotograffydd amatur Glenn Gameson-Burrows ar brosiect anturus.

Cawsom sgwrs a choffi gyda Glenn yn y Little Man Cafe yn ddiweddar a darganfod yr ysbrydoliaeth tu ôl ei brosiect ffotograffig cyntaf, prosiect sy'n delio a'r tabŵ o datws ar weithwyr sy'n gweithio ym myd iechyd. Gwrandewch ar y sgwrs islaw.

Mae Glenn yn byw yn Y Fenni ac fe fydd ei waith yn cael ei arddangos yn y Little Man Coffi ar Strd y Bont o heddiwm mlaen. Ewch am goffi yno a gwerthfawrogi gwaith Glenn.

Gallwch ddilyn y prosiect tatw ar Facebook ac anturiaethau ffotograffig Glenn ar trydar @_Ggb12

All images © Glenn Gameson-Burrows

Comment