Glenn Edwards IN CONVERSATION WITH EMYR YOUNG
CARDIFF, SOUTH WALES, JULY 2016

Glenn Edwards YN SGWRSIO GYDAG EMYR YOUNG
CAERDYDD, DE CYMRU, Gorffennaf 2016

Glenn Edwards with fellow photographer and long-time friend Roger Tiley

Glenn Edwards talking to Ffoton in Cardiff

Glenn Edwards is an accomplished and published photojournalist based in Cardiff with clients across the UK and Internationally and a former UK Press Photographer of the Year.

Having studied on the original prestigious Newport photography course, Glenn has gone on to work on projects that convey his passion for Africa and its people, act a part-time lecturer and has led photography workshops for The Thomson Foundation.

Glenn founded and is the Director of The EYE International Photography Festival here in Wales.


Y mae Glenn Edwards yn ffotograffydd newyddiadurol rhagorol o Gaerdydd. Y mae ganddo gwsmeriaid yn rhyngwladol ac ar draws y Deyrnas Unedig. Y mae e'n gyn enillydd yr UK Press Photographer of the Year.

Wedi astudio ffotograffiaeth yng Nghasnewydd fe aeth Glenn i weithio ar brosiectau yn Affrica ac mae ei angerdd a'i gariad tuag at y cyfandir a'i phobol yn amlwg yn ei waith. Y mae'n ddarlithydd rhan amser ac wedi cynnal gweithdai'r Thomson Foundation.

Glenn yw sylfaenydd a chyfarwyddwr gŵyl ryngwladol yr Eye sy'n cael ei gynnal yng Nghymru.

See below for a small selection of Glenn's work, reproduced here on Ffoton with kind permission of the photographer.

Yma ar Ffoton trwy garedigrwydd y ffotograffydd fe welwch gasgliad bychan o'i waith isod.

View more of Glenn's work on his website www.glennedwardsphotojournalist.com
Follow him on Twitter @GlennEdwardsPJT 
The EYE Festival: www.theeyefestival.co.uk

Gallery images © Glenn Edwards. Used with permission of the photographer. Podcast images © Brian Carroll.

Please note: Comments or views made by interview participants are their own and are NOT necessarily the views of the Ffoton Wales team. See our Terms page for more details.


Comment