Marian Delyth IN CONVERSATION WITH EMYR YOUNG.
Blaenplwyf, June 2015

Marian Delyth YN SGWRSIO GYDAG EMYR YOUNG
Blaenplwyf, Mehefin 2015

Emyr Young and Marian Delyth

Marian's studio

Marian Delyth discussing her latest work

A selection of published books using Marian's photography

Marian Delyth has worked as a freelance photographer and designer from her studio in Blaenplwyf since 1982. After college she worked in an advertising studio before returning to teach in Coleg Ceredigion. Her work can be seen in numerous publications and she has won numerous awards for her work. In 2000 photography became a priority and her time is shared between photographic commissions, developing personal projects, conducting workshops and occasional teaching.


Mae Marian Delyth wedi gweithio fel ffotograffydd a dylunydd llaw rydd o'i stiwdio ym Mlaenplwyf ers 1982. Wedi gadael coleg bu'n gweithio mewn stiwdio hysbysebu am gyfnod cyn dychwelyd i Geredigion. Gellir gweld gwaith Marian mewn nifer o gyhoeddiadau ac mae wedi ennill sawr gwobr am ei gwaith. Yn y flwyddyn 2000 penderfynodd ganolbwyntio ar ei gyrfa ffotograffig gan rannu ei hamser rhwng comisiynau, gwaith personol, gweithdai a dysgu yn achlysurol.

See below for a small selection of Marian's work, reproduced here on Ffoton with kind permission of the photographer.

Yma ar Ffoton trwy garedigrwydd y ffotograffydd fe welwch gasgliad bychan o'i waith isod.

Gallery images © Marian Delyth. Used with permission of the photographer. Podcast images © Brian Carroll & Glyn Shakeshaft

Please note: Comments or views made by interview participants are their own and are NOT necessarily the views of the Ffoton Wales team. See our Terms page for more details.


Comment