Huw Jones IN CONVERSATION WITH BRIAN CARROLL
Newport, SOUTH WALES, June 2016

Huw Jones YN SGWRSIO GYDAG BRIAN CARROLL
Casnewydd, DE CYMRU, Mehefin 2016

Food photographer Huw Jones preparing a shot

Chef André making final plate adjustments for a shot

Chef André making final plate adjustments for a shot

Chef André Moore at work in the Huw Jones studio

Huw Jones is a busy man.

Ffoton spent some time with Huw at his impressive studio just off the M4 in Newport South Wales.

His roster of clients include many national and international companies who require levels of service and image quality of the highest order. Working with a talented team of chefs and retouchers, in a sector of the industry where attention to detail is paramount, Huw and his colleagues have earned a reputation of providing a comprehensive total service which is second to none.

We spoke to Huw of the daily demands and challenges he faces in producing work of such a consistently high standard in a very competitive sector.


Y mae Huw Jones yn ffotograffydd bwyd ac yn ddyn prysur.

Mae ei stiwdio nodedig nepell o'r M4 yng Nghasnewydd De Cymru.

Y mae rhestr cleientiaid Huw yn cynnwys cwmniau cenedlaethol a rhyngwladol sydd angen lluniau a gwasanaeth o safon uchel. Y mae Huw yn gweithio gyda thîm arbenigol lle mae sylw i fanylder yn holl bwysig. Y mae Huw a'u gydweithwyr wedi ennill enw da trwy ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr.

Bu Ffoton yn sgwrsio gyda Huw am ei waith mewn cilfach arbenigol y byd ffotograffig yn trafod y sgiliau a'r adnoddau sydd angen i greu gwaith o safon a gwaith o safon uchel.

See below for a small selection of Huw's work, reproduced here on Ffoton with kind permission of the photographer.

Yma ar Ffoton trwy garedigrwydd y ffotograffydd fe welwch gasgliad bychan o'i waith isod.

View more of Huw's work on his website www.hjphoto.co.uk
Follow him on Twitter @huwphoto and Instagram @hjphoto

Gallery images © Huw Jones. Used with permission of the photographer. Podcast images © Glyn Shakeshaft.

Please note: Comments or views made by interview participants are their own and are NOT necessarily the views of the Ffoton Wales team. See our Terms page for more details.


Comment