RHODRI JONES IN CONVERSATION WITH EMYR YOUNG
ABERYSTWYTH, WEST WALES, OCTOBER 2016

RHODRI JONES YN SGWRSIO GYDAG EMYR YOUNG
ABERYSTWYTH, CEREDIGION, Hydref 2016

Rhodri Jones speaking with Eamonn McCabe at the EYE International Photography Festival 2016

Rhodri Jones speaking with Eamonn McCabe at the EYE International Photography Festival 2016

Rhodri Jones speaking with Eamonn McCabe at the EYE International Photography Festival 2016

Rhodri Jones, born in Gwynedd, Wales, has been based near Bologna, Italy since 2000.

He has worked as a professional photographer on both personal and commissioned projects around the globe since 1989 and has had five personal photographic volumes published; Made in China (Logos Art, Italy 2002), Return/Yn ôl (Seren, Wales 2006), Hinterland (L’Artiere Edizioni, Italy 2010), Scambi Ferroviari (L’Artiere Edizioni, Italy 2011) and COSÌ È (L’Artiere Edizioni, Italy 2015).

Described by Magnum photographer, Philip Jones Griffiths as “a Welsh poet with a camera”, Rhodri has exhibited in China, Eire, France, Greece, Italy, Netherlands, Poland, UK and USA. Distributed by Panos Pictures since 1992, his images have been used by leading magazines, newspapers, NGOs and publishers worldwide. His work is held in several public and private collections.

Ffoton had the great pleasure of meeting and talking with Rhodri in Aberystwyth at the 2016 EYE International Photography Festival.


Cafodd Rhodri Jones ei eni yng Ngwynedd Cymru ond ers 2000 mae'n byw yn Bologna yn yr Eidal

 Mae Rhodri wedi gweithio fel ffotograffydd proffesiynol ers 1989 ac wedi cyhoeddi pum cyfrol ffotograffig bersonol. Made in China (Logos Art, Yr Eidal 2002), Return/Yn ôl (Seren, Cymru 2006), Hinterland (L’Artiere Edizioni, Yr Eidal 2010), Scambi Ferroviari (L’Artiere Edizioni, Yr Eidal 2011) a COSÌ È (L’Artiere Edizioni, Yr Eidal 2015).

Cafodd glod gan Philip Jones Griffiths a'i disgrifiodd fel "a Welsh poet with a camera" Mae Rhodri wedi arddangos ei waith yn Tseina, Iwerddon, Ffrainc, Groeg, Yr Eidal, Yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Y DU a’r Unol Daleithiau ac mae ei waith wedi ei ddosbarthu gan asiantaeth Panos Pictures ers 1992 a'u cyhoeddi mewn cylchgronau, papurau newydd a chyrff anllywodraethol. Y mae ei waith ar gof a chadw mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat.

Cawsom y fraint o gwrdd a sgwrsio gyda Rhodri yng Ngwyl Rhyngwladol yr Eye Aberystwyth 2016.

Rhodri Jones describes his start with the respected independent photography agency Panos Pictures and the agency landscape currently.

Rhodri Jones discusses contemporary Italian photography and the Political situation in Europe (at October 2016).

See below for a small selection of Rhodri's work, reproduced here on Ffoton with kind permission of the photographer.

Yma ar Ffoton trwy garedigrwydd y ffotograffydd fe welwch gasgliad bychan o'i waith isod.