Sian Trenberth IN CONVERSATION WITH Glenn Edwards
CARDIFF, SOUTH WALES, August 2016

Sian Trenberth YN SGWRSIO GYDAG Glenn Edwards
CAERDYDD, DE CYMRU, Awst 2016

Photographer Siân Trenberth in her Cardiff studio. Image by Brian Carroll

Photographer Siân Trenberth in her Cardiff studio. Image by Brian Carroll

Siân Trenberth is one of the most respected people photographers in Wales. Based in Cardiff, she photographs performers, creatives, families and business people in a classic, natural and atmospheric style.

As a dance photographer she takes photographs for professional companies, vocational courses and dance school productions. She is equally in demand by Casting agencies, actors and performers for her natural headshot photography. Siân has worked as a professional photographer since 1992 and her credits include: English National Ballet, Channel Four, Ballet Cymru, English National Ballet School, Hello! and TV Times.

An alumni of the original respected Documentary Photography Course at Newport College of Art, she was tutored by Magnum photographer David Hurn. Ffoton asked fellow alumni and long-time friend Glenn Edwards to talk with Siân about her career and reflect on the fast-changing business of commercial photography. 


Y mae Siân Trenberth yn fawr eu parch fel ffotograffydd yng Nghymru. Y mae hi'n byw yng Nghaerdydd ac yn tynnu lluniau mewn steil clasurol, naturiol ac mewn steil atmosfferig o berfformwyr, pobl greadigol, teuluoedd a phobl busnes.

Bu'n tynnu lluniau dawnswyr proffesiynol ac mae'n arbenigo tynnu lluniau actorion ar gyfer asiantaethau castio. Mae Siân wedi gweithio fel ffotograffydd proffesiynol ers 1992 i gwmnïau adnabyddus fel: English National Ballet, Channel Four, Ballet Cymru, English National Ballet School, Hello, a'r TV Times.

Cafodd eu haddysg ar gwrs dogfennol gwreiddiol Coleg Celf Casnewydd o dan y ffotograffydd Magnum David Hurn. Gofynnodd Ffoton i Glenn Edwards a'i ffrind mynwesol i sgwrsio gyda Siân am ei gyrfa ac i drafod sut mae'r busnes ffotograffig masnachol yn newid.

See below for a small selection of Siân's work, reproduced here on Ffoton with kind permission of the photographer.

Yma ar Ffoton trwy garedigrwydd y ffotograffydd fe welwch gasgliad bychan o'i waith isod.

View more of Siân's work on her website www.sian-trenberth.com
Follow her on Twitter @siantrenberth

Gallery images © Siân Trenberth. Used with permission of the photographer. Podcast images © Brian Carroll.

Please note: Comments or views made by interview participants are their own and are NOT necessarily the views of the Ffoton Wales team.
See our Terms page for more details.


Comment