Wow. Not quite a month old but we're already blown away by the positive response to Ffoton! Big thanks to you and the many others who have visited the website and followed us on Twitter. We have lots more great material lined up!

It's St David's Day here in Wales and we're publishing our second conversation!

This month we will be in conversation with Commercial and Advertising studio photographer Keith Davies in his studio in Cardiff.  We think this episode will be very interesting for photographers considering working for commercial clients and required listening for photography students and educators alike.

Francesca_Littleman.jpg

One Image #2
Our short One Image segment has proven very popular on the website (and rightly so, Dan Wood was a real gent with an honest story behind a powerful image).  Our next image is from the very talented Francesca Jones - who just happens to assist Keith Davies amongst other commercial photographers in South Wales. In her own work, Francesca demonstrates a very refined but understated use of light - and we think she's a real talent to watch. But don't just take our word for it - this year's Portrait Salon agree! Look out for our conversation with Francesca in coming months. And if you have a spare hour this week you can catch a small exhibition of Francesca's work at the very nice Little Man Coffee , Ivor House, Bridge Street, Cardiff CF10 2EE

We're now on iTunes!
We're also excited to provide the RSS feed for our monthly Conversations with photographers in Wales - so you can now subscribe (free) via 
iTunes or your Podcast App of choice. We're also including the RSS feed link at the end of each new episode page (if you're new to this, when you subscribe once, you should find the RSS feed will automatically download future episodes for you). Finally, if you enjoy the monthly conversations and want to support our efforts, please take a moment to give Ffoton a good review on iTunes as it helps a wider audience discover us. Thanks!


WOW. Y mae'r babi newydd yn fis oed ac eisoes rydyn ni'n hapus iawn a'r ymateb positif i Ffoton. Diolch i bawb sydd wedi ymweld â'r wefan ac sydd yn ein dilyn ar Trydar. Y mae llawer mwy i ddod.

Y mae'n Ddydd Gŵyl Dewi yma yng Nghymru ac yr ydym yn cyhoeddi ein hail sgwrs!

Y mis yma byddwn yn siarad â Keith Davies ffotograffydd masnachol a hysbysebu yn ei stiwdio yng Nghaerdydd. Credwn bydd y sgwrs yma yn ddiddorol dros ben i ffotograffwyr a'u bryd ar weithio ym myd masnach a hysbysebion. Bydd sylwadau di flewyn ar dafod Keith ar addysg o ddiddordeb i fyfyrwyr ffotograffiaeth ac addysgwyr hefyd.

Un Llun #2
Mae ein cyfres 'un llun' yn profi'n boblogaidd iawn ar ein gwefan. Y mae'r llun nesaf yn y gyfres gan y ffotograffydd talentog, Francesca Jones sydd yn gweithio fel cynorthwydd i nifer o ffotograffwyr masnachol gan gynnwys Keith Davies ein ffotograffydd gwadd y mis yma.

Mae gwaith Francesca yn dangos dawn arbennig ac mae hi'n deall pwysigrwydd golau i'r dim. Cadwch lygad barcud ar y dalent newydd yma sydd wedi dal llygad y Portrait Salon. Bydd sgwrs Francesca a Ffoton yn ymddangos cyn hir. Mae cyfle i weld gwaith Francesca yn y Little Man Cafe Ivor House, Stryd y Bont, Caerdydd CF10 2EE 

RSS / iTunes
Yr ydym yn hapus i nodi bydd yna ffrydiau RSS ar gyfer y sgyrsiau gan ffotograffwyr o Gymru. Gallwch danysgrifio am ddim trwy itunes neu eich app podlediadau. Bydd linc ar gyfer ffrydiau RSS ar ddiwedd pob pennod newydd. (Er gwybodaeth unwaith byddwch wedi tanysgrifio bydd ffrwd RSS yn lawr lwytho penodau newydd yn awtomatig.) Os ydych yn mwynhau'r sgyrsiau misol ac am ddangos eich cefnogaeth i'r fenter ysgrifennwch adolygiad ar itunes. Bydd hyn yn help i ledaenu'r newyddion da a denu pobol newydd i'r safle gwe Ffoton.

Comment